Organizator:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprezentuje na targach ofertę naukowo-badawczą

Podziel się

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu prowadzi badania naukowe metodą rezonansu magnetycznego w zakresie procesu winifikacji

Wydawać by się mogło, że dla naukowca zajmującego się analizą fizykochemiczną, wino zdefiniowane jako napój alkoholowy będący efektem przefermentowania świeżych owoców lub moszczu jest dobrze rozpoznanym obiektem badawczym. Nic bardziej mylnego! Analiza na poziomie molekularnym dostarcza informacji o wyjątkowo szerokiej gamie komponentów wchodzących w skład wina, począwszy od dominującej zawartości cząsteczek wody (75-90%), poprzez molekuły alkoholu (6-22%), cukry, kwasy organiczne, kwasy i związki fenolowe, sole mineralne i witaminy, a skończywszy na śladowych ilościach wielu innych substancji, z których nie wszystkie są jeszcze dobrze poznane. Przyjmuje się, że w skład wina wchodzi ponad 1000 różnych substancji chemicznych, które łącznie wpływają na wyjątkowe walory charakterystyczne dla danego gatunku wina.

Spośród pierwiastków naturalnie występujących w winach wiele uwagi w badaniach naukowych poświęca się metalom przejściowym. Wykazano bowiem, że obecność tzw. „zanieczyszczeń” paramagnetycznych, szczególnie w postaci jonów żelaza oraz miedzi, odgrywa kluczową rolę w procesie utleniania alkoholu, zarówno na etapie fermentacji, jak i dojrzewania win. Badania podjęte w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wspólnie z naukowcami z Dijon i Lille (Francja) – odnośnik*, pozwoliły po raz pierwszy na wykorzystanie relaksometrii rezonansu magnetycznego (tzw. technika Fast Field-Cycling NMR) do opracowania metodologii analizy ilościowej jonów paramagnetycznych obecnych w winach. Dzięki otrzymanym wynikom opracowano nowatorską metodę określania stężenia jonów manganu (w przyszłości również jonów innego rodzaju), która może być z powodzeniem wykorzystana do kontroli jakości wyrobów winiarskich.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani zapoznaniem się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz ofertą Instytutu Fizyki Molekularnej PAN dotyczącą badań procesów winifikacji za pomocą techniki rezonansu magnetycznego, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Odnośnik do tekstu*: Bodart P. R., Rachocki A., Tritt-Goc J., Michalke B., Schmitt-Kopplin P., Karbowiak T., Gougeon R. D. 2020. Quantification of manganous ions in wine by NMR relaxometry. Talanta, 209:120561 (https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120561).

Źródła fotografii:
Relaksometr magnetycznego rezonansu w IFM PAN (fot.: źródło własne)
Spektrometr magnetycznego rezonansu w IFM PAN (fot.: źródło własne)
Talanta (https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120561), //rawpixel.com/freepik