Organizator:

Polska Izba Opakowań Patronem Branżowym targów WINO!

Podziel się

Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań.

Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne.

Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września). Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

 

 

W ramach swej działalności Izba:

 • promuje działalność i ofertę wszystkich jej członków w Polsce i za granicą,
 • ułatwia kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • bierze aktywny udział w wydarzeniach branżowych, targach, konferencjach, kongresach,
 • aktywnie uczestniczy w formułowaniu prawa gospodarczego, polityki przemysłowej, podatkowej, celnej itp.,
 • wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków Izby,
 • organizuje imprezy promujące działalność Izby i jej członków,
 • bierze udział w akcjach i projektach edukacyjnych,
 • prowadzi współpracę ze związkami i stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami zagranicznymi,
 • prowadzi bank ofert handlowo-kooperacyjnych na portalu Pakowanie.info
 • gromadzi i rozpowszechnia informacje techniczno-ekonomiczne z dziedziny opakowalnictwa,
 • wydaje "Biuletyn Opakowaniowy",
 • wydaje Katalogi Branżowe dystrybuowane do wybranych sektorów rynku: spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, branż produkcji przemysłowej (AGD/RTV, automotive, meblowego, chemicznego i innych sektorów produkcyjnych), handlu i dystrybucji, logistyki produkcyjnej i magazynowej,
 • prowadzi portal branżowy Pakowanie.info

Korzyści z członkostwa

Działania marketingowe

 • bezpłatna prezentacja firmy w Portalu Branżowym Pakowanie.info
 • bezpłatna prezentacja oferty produktowej na Giełdzie B2B online portalu Pakowanie.info
 • możliwość zamieszczenia na stronie firmy, na papierze firmowym i innych materiałach firmy członkowskiej logotypu Izby i zapisu: Członek Polskiej Izby Opakowań
 • bezpłatna reklama (baner reklamowy) w newsletterze Izby rozsyłanym raz w tygodniu
  w wersji elektronicznej do bazy ponad 2700 firm sektora opakowaniowego oraz sektorów pakujących (spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, logistyczny, meblowy, agro, przemysłowy i produkcyjny)
 • bezpłatny wpis w katalogu „Firmy Opakowaniowe w Polsce”

 Targi

 • preferencyjne warunki na udział w targach PACKAGING DEPOT (Kiszyniów)
 • preferencyjne warunki na udział w targach RIGA FOOD (Ryga)
 • preferencyjne warunki na udział w targach WARSAW PACK (Warszawa)
 • preferencyjne warunki na udział w targach FOOD EXPO (Warszawa)
 • preferencyjne warunki na udział w targach BIO EXPO (Warszawa)
 • preferencyjne warunki na udział w targach PACKAGING INNOVATIONS (Warszawa)
 • preferencyjne warunki na udział w targach TAROPAK (Poznań)
 • preferencyjne warunki na udział w targach FACHPACK  (Norymberga)
 • możliwość bezpłatnej prezentacji materiałów promocyjnych i reklamowych na wybranych imprezach targowych na stoisku Polskiej Izby Opakowań lub stoiskach Partnerskich w Polsce i za granicą
 • bezpłatne zaproszenia na wybrane imprezy branżowe (Taropak/Polagra Food, Packaging Innovations, Warsaw Pack)

Informacje branżowe i badania rynku

 • dostęp do publikowanych przez PIO raportów o przemyśle opakowań w Polsce
 • dostęp do najnowszych informacji branżowych z Polski i z zagranicy

Prawo i gospodarka

 • dostęp do przepisów prawnych dotyczących rynku opakowań w Polsce i w EU

Rabaty członkowskie

 • rabaty na wzajemnie świadczone przez członków Izby usługi

Rabaty na szkolenia organizowane pod patronatem Polskiej Izby Opakowań i COBRO

 • zniżki na szkolenia organizowane przez firmy członkowskie Polskiej Izby Opakowań

Z ofertą naszych członków docieramy do:

 • branży spożywczej i przetwórstwa spożywczego
 • branży farmaceutycznej
 • branży kosmetycznej
 • sektora logistyki magazynowej i TSL
 • sektora handlu i dystrybucji
 • branży meblowej
 • sektora produkcji RTV/AGD
 • sektora branży motoryzacyjnej
 • branży chemicznej
 • branży agro: sadownictwa, warzywnictwa, rolnictwa
 • innych branż pakujących swoje produkty

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do Izby jest wyrażenie woli członkostwa poprzez złożenie deklaracji członka PIO wraz z załącznikami (oświadczenie o wysokości rocznej sprzedaży oraz odpis z Rejestru Przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) i zobowiązanie się do przestrzegania postanowień Statutu.

Z chwilą przyjęcia do Izby, członek opłaca jednorazowe wpisowe w kwocie 1.000,00 zł

Roczna składka członkowska jest zróżnicowana w zależności od wartości sprzedaży i wynosi odpowiednio:

 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży do 10 mln zł. - 1 950,00 zł
 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży w przedziale od 10 do 50 mln zł. - 3 600,00 zł
 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży powyżej 50 mln zł. - 5 400,00 zł

Składka wliczana jest w koszty działalności firmy.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Prezes Izby na podstawie rekomendacji dwóch członków Izby.

Dokumenty i formularze do pobrania na stronie Izby:

http://pio.org.pl/index.php/pl/o-izbie-2/dolacz-do-nas-2